23/08/2014

Bài thơ con cóc...khóc.

Anh MTA bật tay cái chóc
Xuất ngay ra một bài thơ con cóc.
Ai dè có con Cóc dòm qua cửa sổ đòi thơ nhà cóc...
Thơ hay quá, nó đọc nửa chừng thì hóc
Rồi ngửa mặt lên nhìn Trăng mà than khóc.
Cuối cùng thì cả Cóc, cả chị Hằng hai con nhìn nhau khóc lóc...
Thế là hết bài thơ con cóc.

MTAKhông có nhận xét nào: