26/08/2014

Đôi lời với nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn - Bài viết của Mai Tú Ân

Mời các bạn đọc bài mà Mai Tú Ân đã gửi cho nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhân vụ việc lùm xùm của anh với Ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập. Chỉ là những lời lẽ chân tình thiết tha của MTA gửi cho đạo diễn ĐMT như của một người em gửi cho một người anh đáng kính vậy...
MTA
phó nhòm tây bắc: 3019. Đôi lời với nhà thơ Đỗ Minh Tuấn

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (trái) trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng

Không có nhận xét nào: