22/08/2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Nhà báo độc lập Chí Dũng có còn độc lập?

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Nhà báo độc lập Chí Dũng có còn độc lập?: HNC: Nếu cho rằng nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng không còn độc lập vì thể hiện quan điểm qua một số bài viết gần đây đứng về phe bảo thủ, th...

Không có nhận xét nào: