24/05/2014

Người đầu tiên ngã xuống trong cuộc đấu tranh với giặc Tàu....

Vậy là đã có người đầu tiên, một phụ nữ, bà Lê Thị Tuyết Mai ở TP.HCM đã ngã xuống trong công cuộc đấu tranh chống giặc Tàu. Bà đã tự thiêu trước Hội trường Thống Nhất để phản đối TC xâm lấn ở biển Đông. Còn biết nói gì hơn về người phụ nữ Việt Nam này ngoài một nén tâm nhang để tỏ lòng kính phục. Cầu cho linh hồn bà mau lên với vùng Cực Lạc...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: