26/05/2014

Fidel Castro: Hoàng đế Cuba đội lốt cách mạng?

Fidel Castro, Người Anh Hùng Cách Mạng Châu Mỹ La Tinh, thì giờ ra sao qua tiết lộ của một hầu cận thân
tín lâu năm. Dường như nhân vật huyền thoại này mỗi ngày lại rơi xuống một bộ mặt giả mới, khi cuộc sống xa hoa như của một vị Hoàng Đế được phơi trần. Xin đọc bài viết dưới đây.
Fidel Castro: Hoàng đế Cuba đội lốt cách mạng? 

                                

Không có nhận xét nào: