13/05/2014

MỘT CUỘC BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TQ DO CHÍNH QUYỀN TỔ CHỨC, TẠI SAO KHÔNG ?


Vâng, tại sao lại không nhỉ trong lúc mọi tầng lớp nhân dân của chúng ta đang sôi sục, đang muốn thể hiện lòng yêu nước, quyết liệt chống lại sự ngang ngược của TQ ? Cuộc biểu tình hôm 11/5 vừa rồi của chúng ta trên khắp cả nước là một cuộc tổng dượt cho một cuộc biểu tình vĩ đại hơn, lớn lao hơn...và xứng đáng với thời cuộc hơn, nếu được chính quyền của chúng ta tổ chức thực hiện và toàn dân Việt Nam tham gia...
Sẽ có hàng triệu người từ Bắc chí Nam, mọi tầng lớp không phân biệt gì hết tham gia bày tỏ sự phản kháng mạnh mẽ với những hành động của phía Trung Quốc ở vùng biển Đông của chúng ta..
Mọi tổ chức chính trị, cơ quan bộ máy chính quyền, quân đội, công an, công nhân, học sinh....sẽ sát cánh cùng với các nhân sĩ trí thức, đồng bào mọi tầng lớp...
Những nhân vật nổi tiếng trong mọi lĩnh vực, phương tiện thông tin đại chúng, báo đài chính thống, cùng với những vị lãnh đạo chính quyền của mọi địa phương sẽ tham gia một cách tích cực..
Đó sẽ là một ngày toàn dân chúng ta thể hiện được quyết tâm của mình một cách đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Một ngày đoàn kết Quốc Gia của dân tộc chúng ta trước kẻ thù...
Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Chính Quyền tổ chức và tham gia với đầy đủ sự nhiệt tình và trách nhiệm. Và tại sao lại không nhỉ...
13/5/2014
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: