30/05/2014

100.000 CHỮ KÝ KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ KHỞI KIỆN TRUNG CỘNG, TẠI SAO KHÔNG ?


Vâng, tại sao lại không nhỉ ? Và nếu cần, thì sự căm thù của lòng dân cũng sẽ cho chúng ta đến con số 500.000 cho đến 1.000.000 (1 triệu) chữ ký, hoặc hơn nữa để kiến nghị Chính phủ khởi kiện ngay CHNDTH ra Tòa Án QT. Chỉ cần có người có uy tín trong, hay ngoài nước đứng ra kêu gọi toàn dân, qua mạng thì tôi tin rằng con số chữ ký sẽ luôn vượt yêu cầu. Và chính con số hùng hậu ủngt hộ của toàn dân, và kiều bào nước ngoài sẽ tác động lên CP, và mọi dè dặt, nếu có sẽ tan biến. Bởi CP phải hiểu rằng 1 chữ ký là đại diện cho hàng chục, hàng trăm ý kiến của người dân. Và triệu chữ ký là hàng chục triệu nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam...
Và đất nước chúng ta lại có thêm một vũ khí vừa mạnh mẽ, hợp pháp để chống giặc trên trường Quốc Tế...Vâng, tại sao không nhỉ ?
29/5/2014
Mai Tú Ân
ma-tu-an.blogspot.com


Không có nhận xét nào: