06/05/2014

Mein Kampf - Cuộc chiến đấu của tôi - Hồi Ký của Adolf Hitler

Mein Kampf (tiếng Đức của "Cuộc tranh đấu của tôi") là tựa đề tiếng Đức của quyển sách do Adolf Hitler  làm tác giả bắt đầu từ năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về một đế chế hùng mạnh, Đế Chế Đức một khi ông ta lên nắm quyền.
Đây là một cuốn sách chính trị có nhiều người đọc nhất trong lịch sử, và của một con người đã đáng để nhiều người tìm hiểu nhất trong lịch sử nhân loại...Từ bao năm nay cả thế giới luôn tìm hiểu vì sao một con người lại có thể gây kinh thiên động địa thế giới hiện đại nhiều và khốc liệt như con người này...
Và nếu muốn hiểu nhiều, hiểu sâu sắc hơn về ông thì hãy đọc những gì ông đã viết, đã nói và đã làm
MTA      Xem

Không có nhận xét nào: