02/05/2014

MỖI NGÀY TÔI TẶNG BẠN MỘT NIỀM VUI

Hoan hô dân tộc Trung Hoa.
Có tài khạc nhổ khiến người ta kinh hoàng.
Ở đâu cũng có thể "phun mưa" khạc, nhổ...
Nhưng có một nơi Linh Thiêng không bao giờ nhổ.
Đó là cái...Ống Nhổ.


Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: