03/01/2017

Người đàn ông buồn rầu...


Tại sao trong gia đình ai cũng tươi như hoa của mình thì chàng MTA lại buồn như rứa ? Tại vì chàng luôn bị lép vế giữa một bọn toàn quân Nguyên hung dữ. Tại vì chàng là người đàn ông duy nhất nên phải lãnh ấn tiên phong, không xay lúa thì bồng em.

Nên lúc nào chàng cũng buồn buồn...

MTA


Không có nhận xét nào: