18/01/2017

Lỡ dịp chúc mừng bạn Donald Trump...Cái ngõ nhà MTA nhỏ xíu mà mấy anh AN to vật ngồi chật cha nó cả đường ra vào. Đã thế các anh còn vui ghê khi oang oang nói với hàng xóm :

- Chúng tôi là bạn với anh MTA. Đang đợi ảnh đi đâu thì chở đi...

 Trump huynh ơi, đừng giận đệ MTA nhen)


Rồi từng nấy khuôn mặt rạng rỡ lên khi họ đứng dậy lúc nhìn thấy khổ chủ :

- A, anh MTA. Khỏe chưa đấy. Bọn tôi lo sức khỏe cho anh lắm đấy.

Thắc mắc, MTA hỏi : " Hôm nay không có biểu tình, không có TNLT nào được thả, còn Bộ Trưởng NG Mỹ thì đã về nước rồi. Các anh chặn tôi vô ích rồi"

- Biết đâu đấy. Tay sếp của đám đó vừa cười khả ố vừa nói. Để anh đi biết đâu anh lại sang Mỹ để dự lễ nhậm chức của lão Đônna Trăm thì chết tụi tôi.

- Tiên sư mấy thằng con lợn. MTA nghĩ trong bụng. Đến các đỉnh cao chí tuệ ở Ba Đình kia ngồi phơi háng mà ngóng từ năm ngoái đến giờ mà lão Trump còn không thèm vất cho cái giấy mời đi kèm thì nhà văn quèn như ta đây liệu có được mời không ?

Chàng MTA lấy hơi đan điền, thở nhẹ ra rồi thong thả nói với các chiến sĩ AN đứng quanh :

- Mệnh Giời không cưỡng được số Giời. Thôi, đành chịu để bạn hiền Donald Trump buồn mình vậy...


Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: