03/05/2015

Xin lỗi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng...

Tình hình cây xanh Hà Nội im ắng quá như muốn chìm xuồng, lãnh chúa Thế Thảo vẫn ung dung ngự trên đầu Thủ Đô mặc cho việc làm đốn cây sai lè ra, mặc dù người dân Hà Nội đã xuống đường đòi ông Chủ Tịch Hà Nội phải chịu trách nhiệm. Nhưng để tiếp người dân cho phải phép thôi thì Thảo cũng không làm, nói chi tới việc xin lỗi, từ chức hay dừng hẳn chặt cây. Như vậy trong cuộc chiến ai thắng ai của vụ cây xanh này, Nguyễn Thế Thảo đã tạm thắng. Vì sao ?


Chắc chắn hắn mua chuộc được quan bí thư Nghị, người lúc đầu cũng hăng hái ủng hộ quyền sống của cây xanh Hà Nội lắm nhưng sau vài câu nói không biết thiệt hay chơi cho bà con HN hài lòng rồi thì hắn cũng tắt đài im re. Có nghĩa là hắn đã ngả hẳn sang phía bọn lâm tặc. Như vậy cả Bí thư lẫn chủ tịch HN đã đứng hoàn toàn về phía bóng tối rồi...
Nhưng, ở đời luôn có chữ nhưng trong mọi tình huống, và người dân HN cũng như người dân cả nước luôn tin tưởng rằng, chính nghĩa sẽ thắng. Chúng ta còn có Đỉnh Cao Trí Tuệ, còn có đồng chí lãnh đạo đáng kính của đội quân tiên phong, TBT Nguyễn Phú Trọng với hàng triệu đảng viên, những con người đã thề dưới ngọn cờ nguyện vì dân vì nước. Chúng ta còn có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch QH, cơ quan quyền lực cao nhất với gần 500 đại biểu quốc hội, và nhất là chúng ta còn có ông bao công Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang với cả bộ máy chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và cuối cùng là đồng chí Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, uy tín chói ngời và là người duy nhất trong đệ tứ quyền lực đã lên tiếng chống lại cặp quyền lực đen Nghị Thảo. Các đồng chí ấy cùng gia đình đều hít thở dưới bóng cây xanh, đi trên con đường rợp bóng cây nên chắc chắn các đồng chí ấy đều đau lòng mà căm giận bọn lâm tặc.Thế nên đồng chí thủ tướng đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm và đã chỉ đạo cả bộ máy chính trị nhập cuộc để cứu lấy cây xanh thủ đô. Và đồng chí Ba Dũng này đã nói là làm, tứ mã nan truy, một lời nói ra thì cưỡi bốn ngựa cũng không chạy được. Còn nhớ đồng chí đã dõng  dạc tuyên bố chủ quyền của nước ta ở bên nước ngoài. Nên giờ chúng tôi tin là TTg đang mài dao cho bén, thay trời hành đạo lấy thủ cấp của Thế Thảo để tăng bà con HN làm giò thủ. Không tin Thủ Tướng thì tin ai bây giờ, không lẽ cả một nhà nước với tất cả bộ máy chính quyền lại chơi tình vờ, giả điếc như đã chơi cả tháng qua và không lẽ người dân chúng tôi gặp toàn lừa đảo cả nên chúng tôi vẫn tuyệt đối tin ở TTg Nguyễn Tấn Dũng.
Chỉ sợ Thủ Tướng lại bị thằng Thảo nó mua đứt giống như đã mua đứt thằng Nghị thì bỏ mẹ cả cây xanh lẫn cả Thủ Đô.
Nếu vậy thì xin cho phép chúng tôi được nói thẳng với Thủ Tướng rằng : Xin lỗi, Thủ Tướng chỉ là một con đĩ. Nhưng là một con đĩ khôn ngoan, biết chọn đường để đứng...
MTA

Không có nhận xét nào: