12/05/2015

Cái cột đèn mà biết đi thì nó cũng không ở lại...

"Chúng tôi chỉ mong tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về" Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói với báo giới nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước.

Ông NTN chắc ở cung trăng hay sao mà không thử hỏi những người trong nước xem sau 40 năm có người nào muốn ở lại hay không ?

Riêng tư một chút thì thử hỏi giới nhà văn nhà báo có tâm, có tài  mà tôi biết như : nhà văn Nhật Tuấn, Phạm Thành, Phạm Viết Đào, Nguyễn Viện, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đình Ấm, Nguyễn Đình Bổn, Bùi Minh Quốc, Đỗ Trung Quân, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, Huy Đức...và cả MTA, người viết bài này nữa rằng, chúng tôi suy nghĩ sao khi chúng tôi ở lại. Chúng tôi ở lại thì cũng như những kẻ đang lưu lạc trên chính quê hương mình 40 năm sau ngày thống nhất. Chúng tôi không phạm pháp nhưng luôn bị đối xử như tội phạm, cũng như không được làm các công việc cầm bút chân chính của mình. Sao không hỏi tại sao các tòa báo nghe thấy tên chúng tôi thì chạy mất dép. Các nhà XB thì làm khó và tác phẩm của chúng tôi, dù tốt thì cũng bị loại từ ngoài vòng giữ xe. Trong khi họ rảnh rỗi in các tác phẩm hoành tráng cho những kẻ bưng bô nhưng bất tài khác.

Chỉ vì những người cầm bút chúng tôi không chấp nhận bưng bê, không chấp nhận giả dối cũng như muốn công bằng xã hội cho tất cả mọi người dân. Chỉ vì chúng tôi không chấp nhận uốn cong ngòi bút để làm văn nô cho cường quyền, và cũng chỉ vì chúng tôi muốn đứng thẳng người giữa mặt trời trên quê hương của mình.

Mặc dù bị muôn ngàn bất công thì chúng tôi vẫn chọn ở lại vì chúng tôi chót sinh ra và mắc nợ với quê hương nên nguyện sống chết với mảnh đất mang tên Việt Nam này. Cây cột đèn có thể đi, nhưng chúng tôi thì quyết ở lại để đấu tranh cho lẽ phải và nếu cần, thì để đền nợ cho quê hương mà chúng tôi yêu mến hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này...

"Nếu là Người, tôi xin chết cho quê hương"

MTA

Không có nhận xét nào: