06/10/2014

CÓ NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG KHÔNG THỂ NÓI LỜI XIN LỖI...

Không thể đại bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên...rồi nói lời xin lỗi...

Không thể báng bổ Thần Thánh, chiếm và làm ô uế nơi thờ phượng tôn nghiêm rồi nói xin lỗi...


Không thể đem mạng của bao thanh niên đem ném vào lò lửa chiến tranh của những điều vô nghĩa rồi nói lời xin lỗi...

Không thể tước đoạt của cải của bao nhiêu gia đình, lấy đất của bao dân oan, làm bần cùng hóa bao nhiêu con người...để rồi nói lời xin lỗi...

Không thể xua đuổi, gián tiếp xua đuổi hàng triệu người bỏ quê cha đất tổ, biệt xứ bơ vơ nơi xứ người để rồi nói lời xin lỗi...

Không thể để cho oan khốc của bao con người than khóc thấu Trời xanh...để rồi nói lời xin lỗi... 

Không thể đem đất đai biển đảo của tổ tiên giao cho giặc để rồi nói lời xin lỗi...

Không thể bỏ tù hay đe dọa bỏ tù những người dân yêu nước xuống đường biểu tình ôn hòa chống giặc chỉ bằng tấm lòng yêu nước, cũng như bỏ tù những người chống giặc chỉ bằng ngòi bút....để rồi lại nói lời xin lỗi... 

Không thể dẫn dắt đất nước đói khổ lầm than cả một thế hệ rồi nói lời xin lỗi...

Không thể lại tiếp tục dẫn dắt đất nước lầm than đói khổ thêm một thế hệ nữa để rồi lại nói lời xin lỗi...

Nếu không sửa sai, trả giá một cách sòng phẳng và minh bạch, đầy đủ và trách nhiệm...thì những lỗi lầm đó sẽ không còn là những lỗi lầm nữa, mà là tội ác. Mà tội ác thì không thể nói những lời xin lỗi...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: