01/10/2014

Họ không thể giết hết chúng ta - Nguyễn Quang Duy

Gia trung tâm thương mãi Hng Kông, mt khu hiu tht ln đến năm thước mi b được hng trăm bn tr giương cao "They can't kill us all" tm dch là "H không th giết hết chúng ta".
Các bn tr cũng thường xuyên hô vang "H không th giết hết chúng ta" đ nói lên quyết tâm đu tranh cho quyn li chính đáng ca mình.
Hng Kông mt lãnh th thuc Anh Quc t năm 1842 đã chuyn giao cho Trung Quc năm 1997 vi quy đnh dân chúng Hng Kông được hưởng quy chế t tr ít nht 50 năm hay đến năm 2047.
Trong vòng 150 năm dưới s qun lý ca người ngai quc, người dân Hng Kông được cho là ch biết kiếm tin, ch sng vì tin và đây tin là tt c. Nay đã đi khác.


Din Biến

Ngày 13-9-2014 va qua nhà cm quyn cng sn Bc Kinh ra quyết đnh tt c các ng c viên ca cuc bu c năm 2017 phi được chp thun bi mt y ban do Bc Kinh ch đnh. Kiu “Đng c Dân bu” được din ra ti Vit Nam by lâu nay.
Quyết đnh đã gây phn n mi tng lp dân chúng Hng Kông nht là trong gii tr.
Năm 2011, ti Hng Kông đã xy ra mt chuyn biến ln lao, Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) mt người tr, khi Hng Kông được chuyn giao cho Trung Quc 1997 chưa đến 1 tui, đã đng lên kêu gi biu tình phn đi vic áp dng Chương Trình giáo dc kiu cng sn. 
Li kêu gi ca Hoàng Chí Phong đã được 120 ngàn người đáp ng vi 13 bn tr tình nguyn tuyt thc phn đi. H bao vây tr s Hành Chính Hng Kông và cui cùng chính quyn phi nhượng b.
Ln này Hoàng Chí Phong li tiếp tc đng lên kêu gi nhân ngày Quc Khánh 1-10-2014, k nim ln th 65 cng sn nm quyn ti Trung Quc, người dân Hng Kông hãy xung đường đòi hi quyn t quyết cho mình.
Đi vi nhà cm quyn Trung Quc, rõ ràng đây là mt thách thc chính tr. Vì nếu h đ mt người không cng sn lãnh đo Hng Kông h s mt kim sóat và nhiu ri ro khó lường trước. 
Đòi hi t do ng c và bu c s lan sang lc đa, nơi mà hin nay đng Cng sn đang gp nhiu khó khăn v c chính tr, kinh tế ln xã hi.
Li kêu gi ca Hoàng Chí Phong đã nhanh chóng được được gii hc sinh và sinh viên đáp ng bng cách bãi khóa xung đường biu tình, bao vây khu hành chánh. Các t chc chính tr và dân s khác khi thy gii tr dn thân cũng nhanh chóng nhp cuc.
Ngày 22-9 chng 13.000 hc sinh đã bt đu mt tun l bãi khóa, to kháng ti khuôn viên đi hc. Hình nh nhng người tr vi nơ vàng hay khăn vàng buc trên trán đã nhanh chóng tr thành biu tượng cho cuc đu tranh ln này.
H thành lp nhóm Chiếm Khu Trung Tâm (Occupy Central) khi đu chiến dch bt tuân dân s vn đng biu tình ngày 1-10 sp ti.
Đ đáp li nhà cm quyn Hng Kông đã bt gi lãnh đo phong trào Hoàng Chí Phong (Joshua Wong), nhưng ch giam 2 ngày thì tòa án Hng Kông đã ra lnh cnh sát phi th. 
Ngày th by 27-9, chng 60.000 người bt đu t chc tun hành và tìm cách ni kết vi nhng người đang to kháng ti trung tâm hành chính trung ương.
Cnh hng chc ngàn thanh thiếu niên tr mt cách ôn hòa và trt t tiến vào khu trung tâm đã nhanh chóng được truyn thông rng rãi trên tòan thế gii.
Sáng sm ch Nht ngày 28-9, khi cnh sát bt gi mt s sinh viên ti tr s chính ca khu hành chính trung ương, nhóm Chiếm Khu Trung Tâm ra quyết đnh khi đng các cuc biu tình sm hơn d đnh.
Đến ti, theo lnh Bc Kinh cnh sát đã chính thc cnh báo cuộc biu tình là “bt hp pháp” và thng tay đàn áp. Cnh sát xt hơi cay, bn lu đn cay, bt gi thành phn lãnh đo sinh viên.
Mc cho phía cnh sát đàn áp đòan biu tình vn tiếp tc bám ly Trung Tâm Hng Kông . 
Cui cùng cnh sát phi rút lui nhưng li có tin đn Trung Quc đã mang xe tăng và quân đi vào Hng Kông và s ra tay đàn áp như đã xy ra ti Thiên An Môn năm 1989.
Vài kinh nghim t Thiên An Môn:
Đu năm 1989, khi đang hc Cao Hc ti Vin Đi Hc Quc Gia Úc Đi Li (Australian National University), tôi có dp đã tiếp xúc vi nhng sinh viên t Trung Quc ra hi ngai đ vn đng cuc biu tình ti Thiên An Môn, sau đó tôi đã giúp h rt nhiu trong vic t chc biu tình và ngai vn nên cũng rút ra nhiu kinh nghim quý báu.
Nhng người đng đu vn đng đu thuc thành phn “con ông cháu cha cng sn” nên rt t tin s không b đng Cng sn “tm máu”. Điu này tôi đã công khai không tin ngay khi h đưa ra chương trình.
Sau này mi biết chính con ca Đi S Trung Quc ti Úc lúc y đã b chết (mà không ly được xác) ti Thiên An Môn.
H có t chc, có sa san, có các thành phn t B Chính Tr h tr, rt ôn hòa, bt bo đng, biết chinh phc binh lính Trung Quc…, nhưng vì quá lý tưởng và quá ch quan nên đã tht bi.
Thành phn lãnh đo sinh viên có th cũng đã đánh giá sai s h tr ca nhng quc gia Tây Phương, nên không vn đng đúng mc. 
Cùng lm khi Hng Quân n súng thì ông Th tướng Úc Bob Hawke lúc by gi ch rơi vài git nước mt (khóc) và loan báo Úc s nhn các sinh viên đang hc ti Úc và sinh viên đã biu tình ti Thiên An Môn nếu h mun xin t nn.
Thi đim đã khác, hòan cnh đã khác, đa đim cũng khác và nht là nhng người lãnh đo đã khác nên xin chia s mt s nhn xét trong cuc vn đng ln này.
Nhn xét
Đu tiên là gii tr Hng Kông có nhn thc v chính tr hiu rõ quyn li và quyn lc ca h khi dn thân đu tranh.
Mt sinh viên Hng Kông cho báo chí biết, cô và gia đình rt s b bn chết như đã xy ra ti Thiên An Môn nhưng không phi vì s mà cô s phi hy sinh quyn được ng c và bu c t do.
Chính vì s s hãi khi cnh sát tn công các bn tr đã giương cao và thường xuyên hô vang khu hiu "H không th giết hết chúng ta". Đó là mt cách đ các bn duy trì trt t và quyết tâm đu tranh cho quyn li chính đáng ca mình.
Các bn tr rành công ngh thông tin và s dng thành tho mng xã hi như mt phương tin truyn thông chính yếu. H biết s dng các thiết b mi nht nên ngay c vic ct mng hay cúp đin vn không b nh hưởng.
Mi bn tr đã tr thành mt chiến sĩ thông tin cho nhau vì thế mc dù b tn công h đã ch đng được tình hình cho đến khi cnh sát phi rút lui.
Mc dù rt mt mi có người cho biết đã ít ăn ít ng c tun nhưng tt c luôn gi trt t hàng ngũ. 
D tính trước cnh sát s xt hơi cay và bn lu đn cay các bn đã sa san áo mưa, đ che mũi, khăn và nước. Khi cnh sát bn nước vào tt c các bn đã đng lat nm xung đ tránh và li ngi dy tiếp tc đu tranh.
Các hình nh va đp va khí thế ca các bn đã được truyn đi tòan thế gii. 
Thông tin cũng đã nhanh chóng to thành nhu cuc biu tình nh các khu vc khác. Hng ngàn người phong ta một con đường chính băng qua vnh Mongkok, hng ngàn người biu tình Causeway buc cnh sát phi chia lc lượng và cui cùng phi rút lui.
V phía cnh sát Hng Kông xem ra h đã phi gượng go thi hành lnh t Bc Kinh nhưng rt chuyên môn và không có nhng cnh đánh người biu tình như vn xy ra Vit Nam và Trung Quc.
Mt đc đim khác vi các cuc biu tình ti Vit Nam là thay vì tp trung vào bui sáng, ti Hng Kông tp trung vào bui chiu ti như vy s có thêm người tham d sau gi làm. Nhiu người tham d biu tình không khác gì đi thăm khu ph trung ương.
Các hình nh v cung cp lương thc và thc ung cho thy mc dù t phát đòan biu tình đã sinh hat trong t chc và có phân công công vic mt cách rõ ràng.
Mt hình nh khác đáng hc hi là nhng người biu tình luôn thu dn v sinh các khu vc biu tình và đưa ra trước công chúng nhiu khu hiu xin li đã làm cn tr giao thông hay cn tr công vic giao dch.
Dù kiên quyết đu tranh các bn tr không lc quan quá mc đ tin rng s làm thay đi quyết đnh ca nhà cm quyn Bc Kinh. Nhưng không phi vì thế mà h không dn thân cho nn dân ch tht s ti Hng Kông .
Thế gii đang hướng v các bn tr Hng Kông 
Ti tiu bang Victoria my hôm nay, hng trăm sinh viên hc sinh đã t tp trước Thư Vin Thành Ph Melbourne đ t lòng ng h tinh thn đu tranh ca người dân Hng Kông . 
Ti Úc châu, ông Võ Trí Dũng ch tch Cng đng Người Vit T Do ti Úc Châu cũng va đưa ra mt Thông Báo Báo Chí:
“Th chế cng sn đã ly đi t do và dân ch Vit Nam, vì thế chúng tôi rt đng cm vi lp trường cương quyết ca người Hng Kông. Người Hng Kông không th cho phép nhà cm quyn cng sn Bc Kinh cướp đi quyn t quyết ca h. Vì đó là khi đu đ h phi mt đi các quyn khác ri mt đi t do.” 
Ông cho biết Cng Đng kêu gi thế gii lên tiếng và đng v phía ca người dân Hng Kông đ tránh mt cuc đ máu như đã xy ra ti Thiên An Môn.
Ông kêu gi người Vit ngày 1-10-2014 mc áo vàng hay tht nơ vàng đ chng t s đòan kết ng h người dân và nhng người biu tình ti Hng Kông.
Hai khu hiu khác được s dng rng rãi trong cuc biu tình là "Đ đo Đng Cng sn Trung Quc" (Down with the Chinese Communist Party!) và "Chúng tôi mun ph thông đu phiếu!" (We want universal suffrage!).
Th tư 1-10-2014 đã có hng trăm ngàn người đ v khu trung tâm và nếu không đt được đòi hi người dân Hng Kông s tiếp tc đu tranh, nn dân ch Hng Kông s mãi gn lin vi nn dân ch tòan thế gii. 
Nguyn Quang Duy
Melbourne Úc Đi Li

Không có nhận xét nào: