29/10/2014

Thiên hạ thái bình...

Bác Tổng Trọng nói đại ý rằng : Ném chuột không được làm vỡ bình. Phải bảo vệ bình nguyên vẹn, sạch sẽ và trong sáng, vì bình là CNCS. Nhưng bọn nó có coi trọng bình đâu bác ơi. Ở bên Tàu Cộng có một thằng trùm chuột cống mất dạy lắm. Nó chuyên đái vào bình không hà. Nó tên là thằng Đặng Tiểu (Vào) Bình....
Còn ở xứ VN ta thì có cả một huyện coi bình éo ra gì. Chúng nó không thèm đái vào bình mà chúng nó đem cả cái bình đi chôn đi lấp luôn. Đó là huyệnLấp Vò (Đồng Tháp)...Cứ như cái bình (vò) là cái quan tài vậy.
Lại còn có cả một tỉnh nó coi cái bình như miếng thịt heo, chúng nó xúm lại xà xẻo, chặt, thái chia nhau...Đó là tỉnh Thái Bình.
Chưa hết, có bọn tỉnh nó không coi bình là thịt để chặt thái, mà chúng nó coi bình như xương cốt, chúng lấy nồi áp suất chúng nấu, chúng ninh...Đó là bọn Ninh Bình. Làm như cái bình là xương trâu cốt khỉ hay sao mà ninh nấu để làm cao hổ cốt giả...
Thiệt uổng quá, cái bình (vò) đẹp như rứa mà thằng thì tiểu vô, đám khác thì đem chôn lấp, chặt, thái, ninh nấu...Khổ thân bình bị lũ chuột nó lợi dụng, làm sao sống, mà sống cũng không thọ...
Nhưng cái Bình không sợ bị tè, bị lấp, bị ninh nấu mà sợ nhất là lúc nào đấy bị Thiên Hạ Thái Bình, tức là bàn dân thiên hạ chúng nó, mỗi thằng một dao phay xúm lại thái cái bình ra thành trăm mảnh để làm gỏi ăn sống thì bỏ mẹ.
Tiếng Việt ta phong phú lắm, nên mong bác Tổng nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nhé...
MTA

Không có nhận xét nào: