23/10/2014

Điếu Cày ra trường, Ba Sàm, Tạ Phong Tần vẫn phải dùi mài kinh sử...

MTA thông báo cho đại ca nhà thơ Thành Đạt biết việc Điếu Cày đã được trả tự do. Như mọi khi, đại ca vuốt chòm râu nhẵn thín không có một sợi rồi cười ruồi nói :


- Chúc mng bác Điếu Cày đã tt nghip đi hc trường đi...
- Không phải. Đi ca có nhm không đấy. Bác y mi được ra tù...
- Chú mới là thằng nhầmm. Bác Điếu Cày mới tt nghip đi hc chú . Chú không biết các bác CS nhà mình thường nói rng nhà tù là trường đi hc mà. Đó là mt trường đại học danh tiếng, kht khe và không nơi nào có được ngoài x VN ta. Ngôi trường đó dy cho sinh viên nhng điu mà không th có nơi nào khác dy. Sinh viên mun hc thì ch vô đó hc ni trú ch không dy t xa, hay dy qua mng. Ở trường người ta rèn cho sinh viên ni trú nhng k năng sng như : chu cc như chó, chu bn như chó và b khinh như chó. Các giáo sư là nhng CA, AN chuyên nghip đã tr hết tài năng được học và thừa kế qua nhiều thế hệ đ biến mái trường đi hc đó thành trường Đa Ngc trên Trn Gian. Chính vì thế mà sinh viên ch có th hc được nhng bài hc thc tế mà không sách v trường lp nào dy. Nhưng h li lĩnh hi được nhng kiến thc không ai có được, k c tt nghip Ha Vt, Cambơrit...
Thế nên nhng người hc đã tt nghip như : Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Quc Đnh, Lê Công Định, Nguyn Tiến Trung, hay mi tt nghip như Điếu Cày, và nhng người còn đang mit mài đèn sách trng như Lê Quc Quân, Ba Sàm Nguyễn  Hữu Vinh (hình), rồi cả cô nữ sinh áo dài trắng Tạ Phong Tần cũng e ấp đôi kính trắng, không phải để ngắm giai (mà cũng có giai đâu mà ngắm), tất cả bọn họ đu s là nhng con người hơn người, là những thi thép hơn thép. H s là nhng ct tr  tương lai cho nước VN t do sau này...Đáng n lđy.
- Thế thì đâu có gì hay đâu h đi ca. Thế thì h li cũng ging như các tin bi CS ca các bác nhà ta bây gi, đến khi đot được quyn ri cũng tham nhũng, tham ô, tham quan, tham sân si, tham đ th...như bây gi.
- Khác nhau ch. Các anh như Ba Sàm, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức... cùng tuyt đi đa s các anh ch khác trước đó đu đã tt nghip đi hc đ làm nhng ngh ch nghĩa như nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà lut sư, nhà đu tranh dân ch...nên giờ lại tu nghip thêm khóa Đi hc trường đi như thế nữa thì chc chn các anh ý s là nhng người toàn năng, va tài gii va đc đ, xng đáng làm lãnh t vì đã tt nghip hai trường đi hc. Còn chuyện tào lao của my anh nhà ta thi Pháp có hc hành gì đâu. Cù đinh thiên pháo mà vào hc my trường đi đó ra thì ch làm lãnh t kiu : "đt la t cướp" (Sơn h ha), hoc làm tài lt kiu :"Cm cu cho chó đái" ch làm éo gì...
- Nhưng nghe nói các bác y có hc hành, làm giáo sư, thày dy s..
- Xùy! Nâng bi nhau thì có. Hc làm giáo sư, thày giáo thì sao không đi làm giáo sư, thày giáo...mà đi làm Kách Mnh làm éo gì...

MTA


Không có nhận xét nào: