27/10/2014

Vỡ kế hoạch....

Tại mình ham vui quá, lại quên uống thuốc ngừa nên vỡ kế hoạch "chỉ được sinh con thứ hai" mất rùi...

Không có nhận xét nào: