06/10/2014

Biết đại ca Sáu Quýt không...


Cái gì gì...mấy thằng lưu manh Trung Cộng đến quậy biểu tình ở HK à. Sao không gọi tớ đến trị cái đám giang hồ quốc doanh đó.... Nhìn kỹ mặt hàng đi, nhìn cây hàng nóng nhỏ xinh này đi nha...Biết ai đây không ? Đại ca Sáu Quýt tên tuổi lừng lẫy VN...Cứ đến VN hỏi đại ca SQ, đảm bảo ai cũng...không biết...

Không có nhận xét nào: