16/07/2014

Trung Cộng rút giàn khoan và khóc cười cho xứ Việt Nam ta...Tin Trung Cộng rút giàn khoan, ngạc nhiên thay lại chẳng mang lại cho người dân VN nhiều mừng vui như đã mong chờ. Cái cách thức rút, lý do rút cùng những lời tuyên bố của họ...lại làm chúng ta buồn nhiều hơn vui khi cái của nợ đó rút đi...Nó rút chỗ này rồi đem cắm chỗ khác, cái này rút thì cũng có thể cái khác lại cắm, bây giờ rút thì sau này lại cắm...
Có thể cái ngòi nổ đã được tạm thời tháo kíp, nhưng quả bom vẫn còn đó ở biển Đông...và cái kẻ chủ bom thất thường và bất định là bác Tàu Cộng lại vẫn có thể buồn buồn gắn kíp nổ vào một ngày đẹp trời nào đó...Và biển Đông lại dậy sóng, giống như từ trước tới giờ và từ giờ cho mãi tới muôn đời con cháu chúng ta mai sau...
Ô, hô...Khóc ba tiếng và cười ba tiếng cho xứ sở VN chúng ta...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: