14/07/2014

Thà làm dân khu đen Việt Nam còn hơn làm Vua nước Trung Quốc...

Hồi nhỏ MTA luôn mơ mình là Hoàng Đế Trung Hoa. Để làm chi ? Để mình có một Hậu Cung hùng hậu các cung tần mỹ nữ, để có nhiều vợ đông như quân Nguyên. Một mình có Tam Cung Lục Viện chứa đầy các em chân roài....
Nhưng vừa rồi được coi một số hình ảnh các em được tiến cung hồi đó, toàn là hương trời sắc nước cả và anh MTA giật mềnh....Bỏ mẹ.
Nhìn nhan sắc các em, từ body cho đến cận cảnh đều muốn chạy mất dép rồi. Thương thay các Nam tử Hán đại trượng phu hồi đó lẫn bi giờ...Thế mới bít làm Nam tử Việt bằng cha Nam tử Hán...
Thôi, từ bỏ ngay rấc mơ làm Hoàng Đế Trung Hoa đi, về làm nhà văn quèn Việt Nam đi thôi. Và anh MTA sẽ nói câu nói này : "Thà làm dân khu đen Việt Nam còn hơn làm Vua nước Trung Quốc" Seo vậy ?
Bít rồi còn hỏi làm rì em ơi....
Mai Tú Ân


Không có nhận xét nào: