17/07/2014

THỜI 2 Đ - blog NHẬT TUẤN: CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 27 - Hội nhà văn c...

THỜI 2 Đ - blog NHẬT TUẤN: CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 27 - Hội nhà văn c...:                        Xây chuồng rồi mới lo tậu bò…   Các cụ ta thường có câu “ đo bò làm chuồng ”, nhưng mấy ông quan chức...

Không có nhận xét nào: