24/07/2014

Lại chuyện Ba Đồng Chinh Bằng Tôn nữa nhé...


Cũng lại là cuộc họp của BCT trên máy bay đang lượn vòng vòng trên bầu trời Hà Nội..Đồng chí Phạm Văn Đồng với khuôn mặt hãm tài vốn có, giọng nói đầy ưu tư :"Tội nghiệp cho lê dân bá tánh VN quá khi họ đang sống lầm than đói khổ. Tôi sẽ ném xuống tờ 100 đôla này xuống và sẽ có một gia đình VN sung sướng khi nhặt được nó..."
Đồng chí Chường Chinh, mặt mũi tươi tỉnh như một đồng chinh bóng loáng lại ăn theo :" Tôi sẽ ném xuống 10 tờ trăm , tức 1000 đôla thì sẽ có 10 gia đình VN sung sướng khi lượm được..."
Đồng chí Lê Ruẩn (Anh Ba) là đại ca nên đâu chịu thua liền cười ha hả : Tôi sẽ ném xuống 100 vé, tức 10.000 đô và sẽ có 100 gia đình VN được sung sướng...haha....Này đồng chí phi công. Đồng chí có cách nào làm cho nhiều gia đình VN được sung sướng hơn tôi không ? Đừng nói là đồng chí có 100 ngàn đô để ném xuống đấy nhá...
- Dạ, không ạ. Đồng chí phi công cung kính trả lời. Đâu cần tốn kém như vậy. Em chỉ cần ném 3 thủ trưởng (Ba, Đồng, Chinh) xuống là tất cả các gia đình VN đều sung sướng rồi...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: