23/07/2014

Chuyện Ba Đồng Chinh Bằng Tôn...

Gần đây là liên tục các vụ tai nạn máy bay, từ tàu bay to đến trực thăng nhỏ... Rất nhiều người đã chết thật thương cảm, đau lòng...Nhưng không hẳn mọi cái chết vì tai nạn máy bay đều buồn...Xin kể lại một vài mẩu chuyện xưa, những chuyện mà rân trơi thường nói là chuyện : ba đồng chinh (Ba Đồng Chinh) ấy mà...


Hồi đó các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà Nước (Ba (Duẩn) Đồng, Chinh) của chúng ta thường hay kéo nhau leo lên máy baytrực thăng để lượn vòng vòng trên bầu trời HN để họp bàn các quyết sách, các phương hướng để giúp cho người dân đang lầm than đói khổ....Một lần họp BCT cũng trên máy bay, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ưu tư và khẳng khái nói : "dân ta lầm than thống khổ tội nghiệp quá. Ước gì tôi có thể giúp được động bào cho dù phải chết..Tôi sẵn sáng nhảy ra khỏi máy bay nếu biết sẽ có được vài chục ngàn người dân VN được hanh phúc...
Đồng chí Chường Chinh nói : Tôi cũng sẵn sàng làm ngay như vậy nếu biết được sẽ có hàng vạn ngườidân VN được hanh phúc...Đồng chí Lê Ruổn (Anh Ba) nghe thấy vậy cũng nói theo. Tôi cũng sẵn sàng nhảy ra khỏi máy bay bay, nếu điều đó giúp cho 1 triệu người dân Việt Nam được hạnh phúc. Nhưng như vậy thì cũng chỉ có vài triệu ngừoi dân Việtf Nam được hạnh phúc...Mà tôi và toàn Đảng của chúng ta thì luôn muốn toàn dân VN được hạnh phúc..."
Người phi công đang lái máy bay bỗng lên tiếng :
- Đúng vậy. Nếu bây giờ tôi nhảy ra khỏi máy bay này thì toàn dân Việt Nạm sẽ được hạn h phúc...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: