18/06/2014

Về 4 chữ vàng chống Tàu : "ĐM Tàu Cộng"

MTA được triệu về gặp đại ca, nhà thơ MK Thành Đạt. Đại Ca vừa uống vừa nói 
- Anh có vài nhời với những ai yêu thích khẩu hiệu 4 Chữ Vàng Chiến Tàu Cộng. Đây là thoát thoai của những tấm lòng người dân bình thường, của anh xe ôm, anh công nhân, chị bán rau, bán cá....tóm lại là của tuyệt đại đa số người dân bình thường. Họ ấm ức vì thái độ chống giặc nửa vời của CP nên phẫn nộ thốt lên thành lời. Lời tầm thường biến thành Thiêng Liêng, xét theo nghĩa căm giận giặc Tàu. Ngoài giá trị thời cuộc, nó còn có giá trị về văn chương đấy nhé. Nó hiện là vũ khí sắc bén của dân ta lúc này. Nhất là trong lúc các anh văn hay chữ tốt, hàm này chức nọ đang giả điếc, giả câm rồi. Hơn nữa nó cũng là quốc hồn, quốc túy VN, lại đậm đà bản sắc dân tộc VN chúng ta...Thử hỏi có câu chữ nào thuần Việt như câu chữ hoành tráng trên ?

- Vâng thưa đại ca. Tình hình là rất tình hình sau khi đệ đã phổ biến "4 chữ vàng" làm vũ khí chống giặc Tàu. Rất quán triệt các chỉ thị của đại ca. Cũng còn có mấy ý kiến xin được thỉnh đại ca. Thứ Nhất là khẩu hiệu có cần...tục kiểu như giang hồ như thế không ?
- Không hề. Khi danh dự Dân Tộc bị đe dọa, khi Tổ Quốc bị thử thách thì không có biện pháp nào là không tốt, không có tầng lớp nào là không thể lên tiếng, cho dù đó là thành phần giang hồ đi nữa. Mọi con dân xứ Việt, nếu biết yêu giống thương nòi, biết căm hận quân xâm hấn phương Bắc thì đều có thể đứng lên chống lại Tàu Cộng. Yêu nước không là độc quyền của ai cả. Chúng ta phải biết gạt bỏ thù riêng, để chống lại thù chung. Chúng ta phải chấp nhận cả những quân lưu manh giang hồ đứng chung chiến tuyến vì một số tầng lớp không phải lưu manh giang hồ thì lại mũ ni che tai, hay muốn thỏa hiệp với giặc, và không muốn đứng chung chiến tuyến chống giặc với chúng ta... 
- Vâng, đại ca dạy chí phải. Một câu nữa là tại sao phải là một câu tục, câu chửi như thế để làm khẩu hiệu chống Tàu Cộng..
- Đúng. Dân ta là một dân tộc nho nhã thích lời hay ý đẹp, nhưng đâu phải không biết chửi, hay nói tục đâu. Lúc này thế giặc đang mạnh, ta lại bị trói tay trói chân (tự trói) không biết động thủ cách răng để chống lại chúng, nhưng còn cái Môn (cái miệng) đang rảnh, chưa bị trói, chưa bị khóa mõm. Thế thì phải phát huy lên, phải chiến lên chứ. Và đây là lúc cần phát huy thế mạnh, chửi giặc như hát hay...Và hãy nhớ, chúng ta chửi Tàu Cộng chứ chúng ta không chửi dân tộc TH. Còn nữa, chúng ta thà là những người chửi tục (chút đỉnh thế thôi) nhưng là những người tự do, đầu ngẩng cao dưới ánh sáng mặt trời, còn hơn là những người giả vờ không biết chửi tục nhưng lại bị ngoại bang đè đầu cưỡi cổ, và mãi mãi trở thành con chiên của Đại Hán...
- Ừ nhỉ. Vâng còn một ý kiến chót của quần chúng nhân dân. Có đến một nửa người dân phản đối "4 chữ vàng" chống Tàu Cộng. Tại sao lại là : (Xin viết gần nguyên văn) : "Đ. Mẹ Tàu Cộng". Như vậy là bất công. Đồng bào miền Nam muốn là : "Đ. Má Tàu Cộng"
- Đồng bào miền Nam dễ thương quá. Duyệt. Ta nâng ly nào 
- Một, Hai, Ba...ĐM Tàu Cộng.... Vô...
Chăm phần chăm em ơi...
Mai Tú Ân
facebook.com/maituansg

Không có nhận xét nào: