07/06/2014

Anh MTA lại cho điểm "Bộ Tứ Quyền Lực"...

Như đến hẹn lại lên, anh MTA lại phải làm cái công việc vô duyên không giống ai. Đó là cho điểm đến Tứ Trụ QG trong vụ Khủng hoảng biển Đông này. Nhưng trước hết anh MTA xin cám ơn 4 em trên đã tham gia cuộc chơi, và xin được công bố kết quả sau đây :

Anh Thủ nói hay thì cũng chỉ là để nói cho vui lòng thiên hạ. Nói mà chưa làm, chưa tin. Nhưng thoi thi nói còn hơn la ngọng, không nói...Nên MTA vẫn tặng kính Anh một điểm Cộng (+1), vì đã nói mà chưa làm. 
Bác Chủ Hói thì nhà đang họp bàn, cỗ tiệc.. Sợ bác mất mặt với quan khách, nên để tình thương mến thương, tặng bác một điểm Cộng (+1).
Bác Chủ Không Hói thì cũng vì lý do ngoại rao, nên cũng tặng Bác một điểm Cộng (+1).
Bác Cả Trọng thì rõ mười mươi rồi. Khi anh Thủ giao banh quả bóng trách nhiệm cho Bác thì bác không bật tường lại cho dân biết, mà bác lại lấy cha nó quả banh rồi lặn mất...Không hỉu lun. Do vậy, với tất cả sự kính trọng MTA vưỡn bùi ngùi tặng cho Bác một điểm Trừ (-1). Có điều là cho bác Cả điểm rất không thực tế. Vì bác cùng các chiến hữu của đội quân tiên phong mất hút con mẹ hàng lươn từ lúc khủng hoảng đến giờ, biết ở mô mà trao điểm. Đành giữ lại khi nào bắt được thì trao nhá...
Trân trọng, đoàn kết và quyết thắng...
Mai Tú Ân
facebook.com/maituansg

Không có nhận xét nào: