19/06/2014

Dương Khiết Trì đến Việt Nam làm gì ?

Tất nhiên là với Cây Gậy và Củ Cà Rốt rồi. Vẫn là một tay thò ra nhứ hàng (Củ Cà Rốt) và tay kia sẵn sàng cho ăn roi ( Cây Gậy). Kẻ mạnh và là đàn anh thì bao giờ cũng vậy. 


Nhưng ngộ nhỡ anh Tàu Cộng đuối lý vụ giàn khoan, muốn xuống nước nên phải cử Sếp ngoại giao sang để xuống tấn thì seo ?
Không có đâu, anh Tàu Cộng này là đệ tử của 36 chước Tôn Tử mà. Trong đó có những kế như Thực Thực Hư Hư, Mờ Mờ Ảo Ảo, Sương Sương Khói Khói...Nôm na như dân rang hồ xứ ta hay nói : Trông vậy chứ không phải vậy...Nếu Tàu Cộng xuống tấn, thì chết bỏ cũng không bỏ cái tính ngạo mạn kiểu Trung Nguyên, hay kiểu AQ, tức là :"Ta nhượng nó tức ta là cha nó. Hoặc nó thắng ta tức là nó thắng cha nó..." Nó có thua ta vụ giàn khoan thì nó cũng bắt ta sang bên nước nó, nói nhăng nói cuội rồi mời chịu...thua. Âm thầm rút khoan. Đại loại TC có thua ai thì cũng làm mình làm mẩy một hồi rồi mới...thua. Rồi đổ thừa tại, bị tùm lum. Chớ không bao giờ chịu thua một cách quân tử...
Thôi thì Tàu Cộng có làm mình làm mẩy một chút rồi thua thì cũng không sao. VN thắng là được rồi. Anh MTA cùng đám rân đen VN cũng khoái lắm rùi, sướng tê cả người.
Đang sướng bỗng giật mềnh. Bỏ mẹ. Thì VN ta cũng là học trò xuất sắc của anh TC về chiến lược Thua kiểu AQ đây mừ. Gì chứ các bác nhà mình cũng diễn màn thua không ra thua kiểu AQ này hay lắm đây. Biết đâu các bác ấy chơi màn bắt Tàu Cộng sang tận nơi, rồi liếc mắt căm thù nhìn TC như bác ngoai Minh đã làm(coi hình), rồi hoành tráng tuyên bố này nọ, để vài bữa nữa sau thì xuống tấn cái rẹc lãng xẹt. Còn bác Tàu Khiết Trì thì cứ cười ruồi, đã thân chính đến VN cho đàn em đỡ mất mặt vì bác biết là bác đã thắng rồi. Theo kiểu dân chơi gọi là ủy lạo thằng em sắp thất thế, cho nó tự sướng một chút trước khi cho nó lên đĩa ấy mà...
Ôi, Giời ơi...Không phải thế chứ ? Anh MTA nhức đầu lắm rồi. Đừng diễn nhé các em...
Mai Tú Ân
(P/s : Nhìn bác Ngoại Minh lườm kẻ thù TC, anh MTA khoái quá, tính nhận bác Minh là họ hàng xa lắc xa lơ. Nhưng sợ bác diễn, nên...thôi. Chờ đã)

Không có nhận xét nào: