03/06/2014

Hôm nay là yêu nước, ngày mai là phản động...

Ông anh nhà thơ fb gọi điện đến bảo MTA :
- Chú xóa ngay giùm anh bài thơ Chống giặc Phương Bắc xâm lấn biển Đông, với cả cái Avatar hình lá cờ Tổ Quốc có dòng chữ Hướng về biển Đông của anh, mà hôm trước anh gửi chú nhờ đăng báo đấy.
- Sao vậy ? MTA ngạc nhiên. Đó là một bài thơ rất hay đề cao tinh thần yêu nước của dân ta mà...Rồi lá cờ Tổ Quốc...
- Thôi, thôi...Chú cứ làm ơn delete thẳng tay hết cả thơ cả cờ. Yêu nước là hôm trước. Còn ngày mai không biết thế nào. Đăng thơ chống phương Bắc rồi lại gắn chữ biển Đông lên Quốc kỳ không khéo lại bị cho là...Việt Tân thì bỏ mẹ...
- Ừ, nhỉ...
Mai Tú Ân
facebook.com/maituansg

Không có nhận xét nào: