14/06/2014

Các ông Nghị Gật đã thề...- Chúng tôi, là những Đại Biểu QH không được người dân bầu lên, mà do Mặt Chận Tổ Cuốc rới thiệu mai mối...Chúng tôi thấy xấu hổ quá khi trong những ngày sôi động chống TC xâm lấn vừa qua, chúng tôi đã không cùng toàn dân đứng lên mạnh mẽ chống lại kẻ thù...Nay chúng tôi tuyên bố trước quốc dân đồng bào những điều sau đây:

Thứ Nhất chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp tương xứng với tình hình. Chúng tôi sẽ ra Nghị Quyết Biển Đông, trong đó lên án hành động mất dạy của Tàu Cộng, phản đối bất cứ sự nhượng bộ nào, hay đi đêm nào với quân kẻ cướp đó. Nếu CP nhượng bộ hay đầu hàng Tàu Cộng thì chúng tôi, với quyền hạn Hiến Định của mình, sẽ cho cả đám CP về quê chăn vịt hết. Yêu cầu CP tiến hành các biện pháp để đưa CHND TH ra trước vành móng ngựa QT. Để đòi Hoàng Sa bằng được về cho dân tộc ta. Chúng tôi cũng long trọng thề trước cái... còng số 8 là sẽ không bao giờ tuyên chiến để khổ dân., dù đấy cũng là quyền hiến định của QH chúng tôi. Nếu sai nhời thì Còng lôi vào Chí Hòa hay Hỏa Lò, tùy theo đại biểu...
Thứ Hai là chúng tôi sẽ không còn làm cái công việc Gật theo truyền thống nữa. Người ta gọi chúng tôi là nghị Gật, chỉ làm mỗi công việc Gật trong các kỳ họp Cuốc Hội là không đúng, không đủ và không công bằng. Vì ngoài việc Gật, chúng tội còn Ngủ Gật nữa...
Thứ ba là từ nay chúng tôi sẽ chỉ Gật khi nào đồng bào Ừ. Chúng tôi sẽ không gật nếu đồng bào Ứ chịu. Có nghĩa là từ nay, nếu điều gì đi ngược lại với ý chí và nguyện vọng của toàn dân thì chúng tôi sẽ Lắc, dù không quen thì chúng tôi sẽ chơi thuốc lắc để Lắc Đầu cho sung, chứ không Gật hay ngủ gật như trước...
Tóm lại từ nay chúng tôi xin long trọng hứa với Quốc Dân Đồng Bào là : chúng tôi sẽ éo nghe lời thằng nào giật dây nữa. Chúng tôi cũng éo Gật bừa như trước nữa...
Ối, giời...Đại biểu cho dân gì mà xổ nho kinh thế. Anh MTA giật mình. Thế là tỉnh cha nó giấc ngủ rùi. Dạo này thiếu ăn ngủ trừ bữa, toàn mơ thấy chuyện hão, hại não không à...
Thôi, đến giờ vác ruộng ra cày rồi, đi làm thôi.
Mai Tú Ân
facebook.com/maituansg

Không có nhận xét nào: