02/06/2014

Thế là "Vụ Kiện TC" đã chết khi còn chưa ra đời...


Thôi rồi, thế là xong rồi...Chỉ cần nghe bác BTQP Thanh béo nói bằng những giọng yếu xìu trong chương trình tv tối 1/6/2014 hôm nay thì cũng biết là xong phim vụ kiện rồi. Người ta tưởng là tình hình căng thẳng trong suốt tháng rồi, với những tiếng nói mạnh mẽ của lòng dân thì dịp này, gặp nhau đối mặt với TC trước Quốc Tế thì phải là những tiếng nói mạnh mẽ phản đối của người dẫn đầu phái đoàn VN. Nhưng chỉ là những lời tốt đẹp, hữu nghị theo kiểu : "Anh em nhà em đâu có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện vặt, hiểu lầm để chúng em tự giải quyết"


Rồi lại thấy người đại diện của ông anh 4 tốt, 16 chữ vàng nói cũng những lời hữu nghị, đầy tinh thần 16 chữ vàng 4 tốt thì cũng hiểu cả rồi. Và khi ông anh đó chơi một thành ngữ mới :"Hai bên đều thắng" (win win) thì MTA biết là xong phim rồi. Sẽ Éo có vụ kiện nào hết.
"Anh em trong nhà, có gì đóng cửa bảo nhau. Kiện cáo để thiên hạ nó cười cho à" Đúng quá rồi còn gì nữa. Có gì thì đóng cửa lại rồi để thằng anh nó dạy bảo cho thằng em tới bến. Năm 1979 nó dạy cho một bài học rồi. Những năm sau lâu lâu nó lại cho một bài học nữa, và vụ giàn khoan đây là vụ mới nhất và không phải là vụ cuối cùng...Thôi thế có lẽ là vụ kiện đi toong rồi. Nó đã chết yểu rồi, chết từ ngay lúc còn chưa ra đời rồi. 
Thế là hai anh em đều thắng (win-win)...Điều đó thì chắc rồi, nhưng người dân VN thì không thắng, nhất là những người đã chứng tỏ lòng yêu nước trong suốt thời gian qua...
1/6/2014
Mai Tú Ân
facebook.com/maituansg

Không có nhận xét nào: