04/04/2017

Nếu phải lấy vợ thì chỉ muốn lấy 4 em này thôi

Tự nhiên thấy yêu 4 em gái hải ngoại ghê. Các em Hương Na Uy, Trang Lê, Mã Tiểu Linh và Lisa Phạm. Các em này vừa đẹp lại vừa nói hay, chửi giỏi, mỗi em một vẻ, mười phân vẹn mười.

Nếu ta có 1 cô vợ như thế, hoặc có cả 4 cô vợ như thế thì chẳng còn sợ ai ở trên đời này nữa. Đến cả đỉnh cao trí tuệ ở Ba Đình còn sợ các em thì thật phước cho ai được làm chồng của các em

Chắc chắn các em nớ đều đã có gia đình rồi nên MTA chỉ là tình đơn phương mỗi em một chút thôi. Nhưng quả là bái phục các em lắm...

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng chờ làm chồng 4 em...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: