25/04/2017

Đồng Tâm - Hãy thả nốt người của chính quyền và kết thúc vụ việc trong thắng lợi...
Đói là lời khuyên chân tình của tôi đối với bà con Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội. Tôi đứng ở đâu, vị trí nào thì hẳn là rõ ràng và bà con không thể nhầm lẫn về tôi hay quan điểm của tôi. Và cho dù có nhiều người không đồng ý, hay phản đối tôi thì tôi vẫn cho rằng, hãy thả nốt những người còn lại và kết thúc vụ việc trong thắng lợi.Đồng bào đã thả ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức, tức là người có chức vụ cao nhất đã được thả vậy thì những người sau cũng chắc chắn được thả mà thôi. Hãy gạt bỏ những thủ tục, hay đòi hỏi nhiêu khê nào đó mà mau chóng thả nốt những người còn lại chỉ với những điều kiện mà chắc chắn bà con đã đạt được với bên chính quyền. Cũng đừng câu nệ quá chuyện cam kết, hay giấy tờ này nọ, vì nói thật lòng những lời cam kết đó là không đáng tin. Chỉ cần có lời đảm bảo không truy tố bất cứ ai, cũng như thảo luận lại về đất đại. Việc gặp lãnh đạo như ông Nguyễn Đức Chung không thành thì cũng chẳng quan trọng gì cho lắm. 

Chắc chắn có nhiều quan điểm khác, nhưng nếu đặt trên quan điểm của người dân Đồng Tâm thì đây chính là lúc kết thúc cuộc chơi khi đang thắng lợi. Tất nhiên quyền quyết định là của bà con Đồng Tâm, và ý kiến của tôi chỉ là của một người bên ngoài thôi. Và cho dù bà con quyết định như thế nào đi nữa thì tôi vẫn ủng hộ bà con hoàn toàn tuyệt đối. 

Nhưng trong tim ngập tràn yêu thương với những người đồng bào can đảm của mình, tôi vẫn chỉ muốn nói với đồng bào rằng, hãy trả tự do cho họ và cho cả chính mình nữa. Các bạn đã thắng lợi, người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức đã thành công.

Mai Tú Ân


Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: