11/01/2017

Đại tá nâng bi Lê Thế MẫuChẳng hiểu VTV mắc chứng gì mà cứ cái tên đại tá Lê Thế Mẫu mà mời lên để hắn nhảm nhí không chịu được. Mỗi lần lên tivi là ông đại tá, chuyên viên phân tích tình hình thế giới lại nhảm nhí vung tí mẹt, phán vô tội vạ về tình hình thế giới.Cụ thể là buổi phát hình hôm nay 10/1/2017 thì đại tá Lê Thế Mẫu phán rằng, ông Donald Trump thắng cử là giúp cho thế giới thoát khỏi Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 3 !? Kinh quá, đại tá còn nói rằng nước Mỹ đang chia rẽ trầm trọng bởi Đảng Dân Chủ không chấp nhận kết quả bầu cử năm 2016. Họ đang kích động người dân biểu tình không công nhận kết quả bầu cử với thắng lợi nghiêng về ông Trump. Họ đòi kiểm phiếu lại. Họ xúi giục các đại cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump. Và bây giờ thì ông Obama đổ thừa cho người Nga can thiệp vào bầu cử ở Mỹ là nhằm vào ông Trump...v..v... Đúng là tay đại tá Lê Thế Mẫu này đang ngáo đá quá trời. Việc người dân họ muốn làm gì thì làm, chớ liên quan éo gì tới Đảng Dân Chủ mà ông hóng hớt thế hả ? Thế thì lời công nhận ông Trungp thắng cử vào ngày 8/11/2016 của bà H. Clinton thì ông có nhớ không ?

Tay đại tá Lê Thế Mẫu này là một tay cuồng Nga và cuồng Putin lắm đây. Chả thế mà Tổng Thống Nga V. Putin đã gửi một bức thư cho ông ta, MTA xin phép dịch :

"Cám ơn đồng chí đại tá Lê Thế Mẫu đã nâng bi cho tôi hết mình. Nhưng xin đủ rồi, vì đồng chí đã làm cho tôi đau hết cả hai hòn Z..."

MTA

Không có nhận xét nào: