04/03/2015

Tổng thống Mỹ láo thật...


Ơ, hơ... lão TTg Mỹ Obama bố láo nhỉ, dám từ chối không tiếp anh Cả của tao.Ở trong nước Việt Nam anh hùng, anh Cả Nguyễn Phú Trọng của tao là TBT Đảng CS VN, là thống lĩnh tối cao của đội quân tiên phong, là Đỉnh Cao của Đỉnh Cao Trí Tuệ, là Ngọn Cờ Đầu của triệu ngọn cờ, là niềm tin tất thắng...Tên tuổi anh Cả tao vang lên khét lẹt. Anh Cả tao đi đến đâu là lãnh đạo ở đó bò rạp xuống để tung hô. Các nhà thơ viết những vần thơ để ngợi ca anh Cả tao. Các nghệ sĩ múa hát để mừng anh Cả tao...Vậy mà lão Obama lại coi anh Cả tao như cứt...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: