15/03/2015

Tin Mừng cho hội cuồng Putin ở Việt Nam...

Các fan cuồng của Putin có thể cám ơn Thượng Đế vì tin mừng sau đây. Nhân tình không bao giờ cứi của Hoàng Thượng Nga Vladimir Putin là cô vận động viên thể hình 30 tuổi, Alina Kabayeva (hình) đã vừa hạ sanh một baby, chưa biết là Cu hay Hĩm ở thành phố Logano, Thụy Sĩ.Trời cao không bắt tội người ngu, vì như vậy các fan cuồng Pu sẽ không còn lo không có cái gì để thờ. Vì nếu ra giêng mà chàng Pu của chúng ta có bị đi đứt đi nữa thì cũng không thể tuyệt tự được mà vẫn có cái Cu (hoặc Hĩm), là di sản mà Pu để lại cho chúng ta để đưa chúng ta đưa lên bàn thờ. Tin mừng này cũng chứng minh một sự thật là Thánh Thượng Putin 60 năm vẫn chạy tốt. Hội cuồng Thánh Pu của chúng ta đã bắt đầu nhận đơn ghi tên để lấy giống F1 của chàng Pu từ hôm nay. Giao hàng (đông lạnh) trực tiếp trên toàn quốc.
Mau lên kẻo phí của giời...
MTA

Không có nhận xét nào: