13/01/2016

Vẫn có phiên tòa của sự chia rẽ và thất nhân tâm...


Vậy là chính quyền Việt Nam, qua những người nắm trong tay các lực lượng cứng như CA, VKS đã quyết định thẳng tay trấn áp những người đấu tranh dân chủ bằng phiên tòa xét xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngày 19/1/2016, một ngày trước Đại Hội Đảng CS VN.


Mặc dù có quá nhiều sai sót trong việc tố tụng hình sự cũng như thời hiệu hầu tòa, mặc dù gắng gượng tối đa để cho “tương xứng” với tội trạng ở trong điều 258 BLHS, một điều luật mà theo thời gian thì cũng không chắc có còn đứng vững trong BLHS nữa hay không, thì cuối cùng chính quyền đã cố gắng dìm chết những hy vọng dân chủ nhỏ bé bằng việc đưa những con người của hy vọng ấy vào trong cảnh ngục tù đen tối. Mọi hy vọng nhỏ nhoi, mọi mong ước gọi là của những người đấu tranh dân chủ đã tắt ngấm. 

Chính quyền đang làm công việc bỏ tù tất cả những ai động chạm đến nỗi sợ hãi kinh niên của mình. Hình sự hóa bằng được, tổ chức bằng được cái gọi là Phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự. Một phiên tòa chắc chắn gây chia rẽ, chắc chắn thất nhân tâm và đổ vỡ lòng người...

Chúng ta không biết sẽ còn bao nhiêu người đấu tranh dân chủ nữa bị bắt, sẽ còn bao nhiêu người bị đưa ra tòa nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng, mỗi một phiên tòa sẽ là một chiến thắng cho người đấu tranh, cho phong trào đấu tranh. Cho mãi tới khi chính quyền hiểu rằng, chính quyền càng ít vướng vào các phiên tòa đấu tranh dân chủ càng nhiều thì càng tốt.

Những người đấu tranh dân chủ thực sự không có tội. Càng đưa những con người can đảm đó ra thì càng chứng tỏ rằng thế giới chúng ta đang sống có vấn đề. Giống như đưa ra những vết thương chưa bao giờ lành da. Nhờ có internet cùng sự phổ cập thông tin mà mạng dân chủ đã có những bước tiến dài và không đảo ngược đến với các giá trị đích thực của nó. Và kể từ ngày mà chính quyền bỏ tù anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đến nay thì nền dân chủ tự do cũng đã tiến bước không thể đảo ngược, dù anh không còn ở đầu sóng ngọn gió nữa. Đã có nhiều người đang tiếp tục tiến lên cầm lấy ngọn cờ của anh. 

Đó cũng là con đường không thể đảo ngược...

MTA

Không có nhận xét nào: