29/02/2016

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP VÀO QUỐC HỘI KHÓA 14


Tổng hợp danh sách những người tự ứng cử ĐBQH Việt Nam khóa 14 (đang cập nhật). Đây là danh sách tạm thời, ghi tên ngẫu nhiên. Rất mong mọi người bổ sung thêm các chi tiết về các ứng viên...gửi vào hộp thư hoặc vào phần comments của MTA. Mong mọi người share, copy rộng rãi...1 - TIẾN SĨ NGUYỄN QUANG A
Hà Nội "Ra ứng cử thì chúng ta chỉ có chiến thắng"
FB : https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16?fref=ts

2 - NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHẠM THÀNH.
Hà Nội. Chủ bút Blog Bà Đầm Xòe.
FB Phạm Thành : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005584186799&fref=ts

3 - NHÀ BÁO NGUYỄN TƯỜNG THỤY.
Hà Nội. Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.
FB Nguyễn Tường Thụy : https://www.facebook.com/tuongthuy.nguyen?fref=ts

4 - NHÀ THƠ BÙI MINH QUỐC.
Đà Lạt. Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

5 - LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN
Phú Yên. "Tự ra ứng cử - Sân chơi không dành cho những người nhát gan"
FB An Đôn Võ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008231020747&fref=ts

6 - LUẬT GIA NGUYỄN ĐÌNH HÀ
FB Nguyễn Đình Hà (Hà Hào Hiệp) : https://www.facebook.com/loveland090

7 - NGUYỄN THÚY HẠNH

8 - ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

9 - LUẬT GIA, DOANH NHÂN NGUYỄN KIM
Hà Nội. "Quan điểm chúng tôi là thức tỉnh người dân tham gia thực hiện quyền của mình tạo sức ép lên đcs chứ kg thể để họ tự chọn người ra ứng cử. Còn nếu họ gạt chúng tôi ra thì chúng tôi sẽ tẩy chay"
FB Nguyễn Kim : https://www.facebook.com/nguyen.kim.56?fref=ts

10 - LUẬT SƯ LÊ ĐÌNH TRIỂN

11 - NGHỆ SĨ NGUYỄN CÔNG VƯỢNG

12 - LUẬT SƯ LÊ VĂN LUÂN

13 - LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH

14 - ANH KIM NGUYEN
Đồng Nai. FB : https://www.facebook.com/TeresaKimAnh?fref=ts

15 - ĐINH QUANG TUYẾN

16 - LÂM NGÂN MAI
FB Lâm Ngân Mai (Sống Cho Nhau) : https://www.facebook.com/lamnganmai?fref=ts

17 - LÊ DŨNG

18 - CƯƠNG HOÀNG CÔNG

19 - NGUYÊN TRUNG LĨNH

20....

"RA ỨNG CỬ THÌ CHÚNG TA CHỈ CÓ CHIẾN THẮNG" - Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Không có nhận xét nào: