26/02/2016

CHỮ NHẪN

Chữ Nhẫn, đó không chỉ là chữ nghĩa mà còn là một đạo để con người học hỏi. Có người bỏ ra cả một đời để học chữ Nhẫn đó. Nếu bạn học chữ Nhẫn đó với cái Tâm trong sáng của mình thì bạn đã có được một đức tính đáng quí nhất của cả một đời người. Đó là tính Nhẫn Tâm...
MTA


Không có nhận xét nào: