01/10/2015

Con ông cháu cha...

Việc bổ nhiệm con cái vào các vị trí quyền lực ở trong cơ quan mà ông bố làm sếp, hay ảnh hưởng là sếp đều là sự giễu cợt, coi thường và vi phạm pháp luật. Đây hẳn là một hành động ngạo mạn, hay ngu dốt của những người cầm quyền ở Việt Nam mới làm và làm thường xuyên qua vài ví dụ gần đây như :
Con ông Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là Vũ Huy Hải, cũng ở tuổi 30 mà đã từng làm Cục trưởng trong Bộ Công Thương của ông bố Bộ Trưởng.
Con ông Bí Thư TP. HCM Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu làm Chủ tịch quận 12, sau khi đã làm phó Chủ tịch quận 1, TP.HCM. 
Và giờ thì ta lại thấy con ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Na là Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm giám đốc sở kế hoạch & đầu tư, và cũng ở độ tuổi 30.


Việc bổ nhiệm liên tục các con ông cháu cha như vậy, khiến cho người dân chúng tôi không hiểu còn có luật pháp nữa hay không, hay chỉ có luật pháp của các ông thôi. Các ông quên mất một điều rằng, việc bổ nhiệm con cái nắm các chức vụ chủ chốt để chờ kế nghiệp thì chỉ có ở trong các công ty kinh doanh tư nhân, hoặc là các việc của triều đình vua chúa trước đây.  Nhưng đất nước này không phải là công ty kinh doanh của riêng gia đình các ông, mà các ông cũng không phải là vua chúa của đất nước này.

Những con ông cháu cha ở đất nước này thì bao giờ cũng thăng tiến như có động cơ tên lửa lắp vào đít , không học cũng nên, không thi cũng đậu, và không khôn thì cũng làm lãnh tụ. Các anh đi đến đâu là người người cúi đầu, không tung hô ầm ĩ thì cùng kín đáo tung hô cả các anh lẫn cha các anh. Các anh vào cơ quan nào là thì trên nể trọng,  dưới kính nhường, vì cả trên cả dưới đều sợ uy danh cha của các anh. Các anh có thể có học, thậm chí học ở bên Mỹ về chứ không phải học quốc doanh như cha các anh . Các anh có thể có tài, có tài  thực sự chứ không phải tài như cha các anh. Các anh có thể có dũng, giống như cái dũng của cha các anh có. Nhưng đó là cái dũng của những người không biết ngượng, không biết mắc cỡ về những việc mình đang làm. Không biết đâu là điểm dừng, cũng như không biểt đâu là người  khen mình, đâu là người chửi mình. 

Người dân chúng tôi bên ngoài thì có thể nể trọng các anh lẫn cha của các anh, nhưng bên trong thì coi tất cả như cứt...

MTA

Không có nhận xét nào: