22/07/2015

Chỉ có thể là ông Phùng Quang Thanh đã chết...

Điều lạ lùng là trong khi dư luận đồn đãi cả tháng nay về việc còn hay mất của ông Phùng Quang Thanh thì thậm chí không có một clip hay một tấm hình nào chứng tỏ ông đại tướng còn sống ở trên đời. Và chỉ cần một cái điện thoại tầm tầm chụp hay quay phim thôi thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng không có cả bức ảnh tầm tầm như thế.


Chợt nghĩ đến một ông Thanh khác, ông Nguyễn Bá Thanh thì cũng như thế. Xôn xao thiên hạ, rồi nói ông khoẻ, ông về nước nhưng cũng không hề có một tấm hình nào chứng tỏ ông còn sống. Và rồi ông Bá Thanh qua đời khi cũng không hề có một tấm hình nào chứng tỏ ông còn sống trong suốt thời gian đó.
Tại sao vậy ? Hay những người bệnh như hai ông Thanh xuống sắc, tàn tạ lắm hay sao mà không đưa hình lên, sợ xấu hình ảnh của vị đại tướng quân.
Không phải. Ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một ông đại tướng khác nổi tiếng hơn, ông Võ Nguyên Giáp (hình) trong những ngày bệnh cuối đời. Và ông đang nằm trên giường bệnh đón chính ông Phùng Quang Thanh đến thăm. Lúc đó tướng Giáp chỉ còn hơn 30 ký, quắt queo nhưng vẫn được đưa lên hình, lên tivi. Vậy lý do không đưa hình lên sợ làm xấu hình ảnh của hai ông Thanh là không đúng.
Thế thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là cũng giống như ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phùng Quang Thanh đã chết vì những nguyên nhân bí hiểm nào đó, và đang nằm trong phòng đông lạnh ở đâu đó chờ được lệnh cho phép để chết thêm một lần nữa...
MTA

Không có nhận xét nào: