13/02/2015

Xin Chúa cứu vớt linh hồn ông...

Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh,
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng...
(Thơ Bút Tre)Dù ông là ai, làm gì đi nữa thì ông vẫn là một người đáng kính trọng khi nằm xuống. Xin gửi một nén tâm nhang cho linh hồn ông, và lời chia buồn đến  gia đình ông...
Xin Chúa cứu vớt linh hồn ông. Amen.
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: