14/02/2015

Không bao giờ tôi khóc cho ông Nguyễn Bá Thanh, Võ Nguyên Giáp...

Với sự tôn trọng một người vừa nằm xuống, cũng như tôn trọng mọi tình cảm mà người dân kính mến ông Nguyễn Bá Thanh tôi xin nói thẳng.Ông NBT không phải là thần thánh, cũng không phải là bậc cha mẹ của dân thì khi đưa tang ông đừng khóc lóc như cha chết để đưa ông lên bậc thần thánh hay cha mẹ. Khóc như vậy sẽ mang tội báng bổ thánh thần hay đại bất hiếu với cha mẹ của mình.
Giờ này chỉ có ở xứ chú Ủn mới có sự khóc lóc gào thét. Khóc lắm thiên hạ lại nghĩ VN đem tuồng xứ chú Ủn về để diễn. Hay người ta lại bảo ông Thanh, giống ông Giáp có lắm họ hàng, con cháu mà khóc lóc kinh thế..
Nhìn vào tiểu sử của ông thì từ bé đến khi chết ông NBT luôn là một người CS và vĩnh viễn ông là một người CS. Nên chỉ những người CS hay kẻ bưng bê chế độ mới mới khóc lóc hay giả vờ khóc lóc mà thôi.
Riêng tôi thì chỉ kính trọng ông khi ông đã nằm xuống, và chỉ khi ông nằm xuống thì tôi mới kính trọng và chia buồn sâu sắc với gia đình ông. Nhưng những giọt nước mắt để khóc ông thì không. Không bao giờ, một giọt cũng không. Nếu phải khóc thì tôi khóc cho quê hương, khóc cho liệt nữ Phật Tử Tuyết Mai (hình) và cho anh hùng Hoàng Tuy đã tự thiêu để chống Tàu Cộng, khóc cho các văn nhân đang chịu tù đầy, khóc cho dân oan, dân khổ... Chớ với ông Nguyễn Bá Thanh bây giờ, hay với ông Võ Nguyên Giáp 2 năm trước thì không, ngay cả sự thương cảm cũng không.
Với các ông thì chỉ là sự cảm thông mất mát với gia đình các ông, giống như với mất mát của gia đình ông hàng xóm hoặc ông tổ trưởng dân phố của tôi mà thôi...
Với tất cả sự trân trọng.
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: