08/02/2015

Không hành động gì mới đáng trách...

Nhân ủng hộ ý tưởng tuyệt vời :"Je suis Charli - Je suis Bọ Lập" của các ông Nguyễn Quang A, Lê Xuân Khoa và Sam Pham...về việc lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù bất công, thì MTA có chế biến thêm bằng cách đưa một số danh nhân thế giới vào câu khẩu hiệu đó.  Kẻ khen, người chê trách, người nhắc nhở rằng sẽ không hợp đạo, không hợp pháp khi chưa được sự cho phép của những người nổi tiếng đó. Tôi hoàn toàn đồng ý với sự nhắc nhở đó, vì đó là điều trái với chuẩn mực đạo đức thông thường cũng như lợi dụng đến các bậc vĩ nhân...


Nhưng, ở đời luôn có chữ nhưng cho một vấn đề, luôn có hai mặt cũng của một vấn đề.  Đúng là có sự không hợp pháp, hợp đạo khi ta chưa được phép của các Thánh Nhân như M. Gandi, Đạt Lai Lạt Ma, Nelson Mandela...mà cứ gán vào hình ảnh họ những cái tên như Bùi Hằng, Ba Sàm, Bọ Lập, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân...v..v.. Và việc gắn tên này cũng chỉ có mục đích kêu gọi những người có lòng luôn nhớ rằng có những con người tự nguyện dấn thân đang bị đầy ải bất công trong tù, và chỉ với những người đang ở trong tù mà thôi.
Việc gắn tên này không hợp pháp, vậy xin hỏi trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ, công bằng xã hội, quyền con người, chống hiểm họa phương Bắc, giúp dân oan... hiện nay trên toàn đất nước Việt Nam của chúng ta có được coi là hợp pháp không ? Mặc dù đó là chính nghĩa, được đa số người dân ủng hộ nhưng có được chính quyền coi là hợp pháp không ? Mặc dù những hành động đó là những hành động của lương tâm và phẩm giá của thời đại nhưng có được chính quyền coi là hợp pháp, hợp đạo không ?
Ai dính dáng đến thì bị kỳ thị, bị mất việc, bị gán ghép vô lý là phản động thì có hợp lý không. Chính quyền dùng các điều luật vô lý và lỗi thời như điều 87, 88, 258 BLHS để trấn áp họ có hợp đạo, hợp lý  không ? Và cuối cùng thì cho bắt bớ giam cầm chính những con người đấu tranh ôn hòa, những chiến sĩ đấu tranh mà chúng ta nhắc tới đó thì có hợp đạo không ?
Vậy thì chúng ta cũng có thể làm những việc không hợp đạo, hợp pháp lắm trong một chừng mực chấp nhận được để lên tiếng đấu tranh đòi tự do cho những người đang phải trả nợ cho quê hương xứ sở, và không chỉ cho cá nhân họ mà cho những điều cao đẹp cho tất cả. Chúng ta phải thấy mình là chính nghĩa, bất vụ lợi cá nhân và dẹp bỏ đi những suy nghĩ hạn hẹp, những định kiến nhỏ nhặt để hướng tới những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn cho toàn dân tộc. Chúng ta phải làm liên tục, không mệt mỏi và đa dạng dưới mọi hình thức để đạt bằng được những mục đích. Đó là những văn nhân dấn thân đó phải được tự do. Vì những con người mà chúng ta tranh đấu đòi tự do cho họ đó chính là những người đã vì những mục đích tốt đẹp của tất cả chúng ta, chứ không phải cho riêng bản thân họ...
Còn trong việc cụ thể này thì tôi tin rằng những vĩ nhân mà chúng ta nói đến sẽ vui lòng đồng hành cùng với chúng ta vì những điều mà chúng ta đang làm cũng là những điều mà các bậc vĩ nhân ấy đã hiệu triệu, dẫn dắt thế giới từ bao năm nay rồi.
Có những việc làm vì chính nghĩa, vì người khác thì dù việc ấy có vô ích, có bị chê trách, thậm chí bị tù tội thì vẫn nên làm. Còn hơn là vì vô cảm, vì sợ, vì hèn nhát mà không làm gì cả...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: