02/03/2016

Tôi không bầu cho ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

Ông sinh ngày tháng năm rất độc. 14/4/1944. Tứ tử nên đánh số bao lô có số 4 thì ăn to. Vì Tứ Tử là đằng nào cũng chết.


Ông già tuổi 70, đầu bạc trắng, trông lung linh như một tiên ông sáng chói. Đẹp từ trong chăn (rận) nhìn ra thấy đẹp, mà nhìn từ phía biển vào cũng thấy đẹp. Ông vốn là người ba phải, năm cũng ừ mà tư cũng gật nên có nhiều người quí. Ông hiền lành, ai bảo gì cũng nghe nên hoàn toàn xứng với chức vụ TBT, và cũng xứng đáng để được tôi bỏ phiếu cho ông làm ĐBQH khóa 14 năm 2016 này.

Tướng người đi đứng nhẹ nhàng,
Vừa đi vừa đái thế mà cũng qua ngọn co (ngọn cỏ)...

Ấy thế mà thật đáng tiếc. Mới gần đây ai xúi mà ông lại phát ngôn ẩu tả, tầm bậy quá. Ông bảo ở VN chưa có bao giờ dân chủ nhiều như bây giờ. Ôi, giời. Làm gì cũng được, ăn bậy, viết bậy...đều được nhưng nói bậy thì không được. Mà nói bậy về dân chủ như vậy là quá bậy.

Chính vì thế tôi quyết định ngay từ bây giờ là không bầu cho ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng. Cho đến khi ông thừa nhận là sai và xin lỗi dân chủ...

MTA

Không có nhận xét nào: