19/03/2016

Ba anh ra ứng cử thì hai anh trúng..."Trước thông tin từ Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội Hội đồng bầu cử Quốc gia cho rằng một số ứng viên đại biểu Quốc hội có thế lực thù địch hậu thuẫn, ngày 17/3, nhiều ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã bày tỏ quan điểm..."

Thiếu tướng Lê Mã Lương

Nhận được tin như thế từ MTTQ thì đã xuất hiện ngay các lực lượng mạnh mẽ mau chóng vào cuộc để bảo vệ người yếu, không để phương hại đến người tự ứng cử..v..v...

Ôi, MTA nghe mà sướng quá chời. Thế là giờ đây các anh chị tự ứng cử cứ việc cắp cặp ra phường, mọi thứ giấy tờ thủ tục thì có cả một đội ngũ công chức tíu tít lo cho trọn vẹn đầy đủ. Chả phải đi lo chuyện gì ngoài chuyện đi vận động "chanh cử" hoành tráng, sướng thật...

Ấy thế nhưng mà nghe qua thì đã thấy có mùi khen khét quen quen rồi. Tướng Lê Mã Lương cho hay, ông theo dõi các cuộc bầu cử trước đây thấy thế lực thù địch thể hiện chống đối mạnh mẽ, "nhưng lần này cá nhân tôi chưa thấy thể hiện gì". "Vừa rồi có ý kiến cho rằng các ứng cử viên độc lập có thế lực đứng sau, thậm chí bơm tiền cho ứng viên. Tôi nghĩ không nên chỉ nói như thế, nếu được hãy cung cấp rõ ràng, cụ thể vì nói như vậy sẽ làm phương hại đến tất cả những người tự ứng cử", ông Lương thẳng thắn...
http://www.tin247.com/uy_vien_mat_tran_to_quoc_khong_de_phuong_hai_den_nguoi_tu_ung_cu-2-23955962.html

Ôi, lại cái kiểu phát biểu sương sương khói khói, oánh bùn sang ao như thế thì có bố thằng Mít nào nó trèo lên cao.

Còn theo phương diện thống kê thẳng thắn không mù mờ, có nghĩa là người thực việc thực, giờ này vẫn kiểm chứng được. Đó là mấy kỳ trước có mấy ứng cử viên độc lập ra vận động tranh cử vào ĐBQH. Kết quả thì có ba anh ra ứng cử chả anh nào trúng cử mà cũng chẳng anh nào trật, nhưng đi tù mất hai anh. Đó là ứng cử viên Trần Huỳnh Duy Thức và Cù Huy Hà Vũ. Đến giờ các ảnh vẫn còn ở trong tù. Một anh ở xứ ta, một anh ở xứ... Tây (Mỹ).

Ở xứ nào thì cũng là đang ở tù...

MTA

Không có nhận xét nào: