04/03/2016

Tại sao người đàn ông này lại ở trong nhà tắm lâu như thế...


Tại sao người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề rồi vào ngồi trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ ? Để hút thuốc, hay nhắn tin cho bồ nhí, hay để làm thơ hậu hiện đại, Không phải ?

Hay chàng vào trong nhà tắm để mưu đồ phản động với các âm mưu Diễn Biến Lừng Khừng, Chuyển Củi Về Rừng, hay Dọn Nhà Một Lần ? Cũng không phải, tuy mặt chàng cũng tái mét với tim đập thình thình.

Đơn giản chàng ở trong nhà tắm lâu như rứa là vì ở bên ngoài tên nhân tình to vật vã của vợ chàng, hai người đang tâm sự với nhau, mà nhà tắm lại không có lối sau để thoát hiểm...

MTA

Không có nhận xét nào: