22/12/2016

Em Ngọc Trinh đã chiến thắng trở về...

Tin mừng bay khắp nơi nơi, rằng em Ngọc Trinh đã về. Nhìn nụ cười phơi phới trên môi của em, ta cũng biết là em đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao cho em. Đó là sang Mỹ để đem xèng đô la về.

Nhớ năm xưa, nước ta cử nàng Huyền Trân Công Chúa đi chống lầy ở cõi man di, đem Châu Ô, Châu Lý về để mở rộng bờ cõi, thì nay ta nối nghiệp xưa, cử nàng Ngọc Trinh sang Mỹ lấy chồng, đem đô la về để dựng xây đất nước ngày một đàng hoàng hơn.

Quốc khố lâm nguy, sơn hà nguy biến. Toàn bọn người tài bỏ xứ, vác tiền ra đi. Bọn GS, TS, trí thức ăn học xong cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Còn bọn osin, girl gọi xuất đi nhiều có mang tiền về nhưng ít, thu không đủ bù chi. Nên phải có những em có hàng độc như Ngọc Trinh ra đi tìm đường cứu nước thì mới có tiền khủng đem về.

Đây là truyền thống lấy lỗ làm lời của chúng ta. Cần phát huy thế mạnh của Hàng Việt Nam chất lượng cao và đậm đà bản sắc Việt này lên hàng triệu lần và xuất khẩu hết sang các nước tư bản để đem xiền về và cho bọn tư bản mau giãy chết. BCH Đảng kêu gọi nhân dân học tập tinh thần Ngọc Trinh, người người noi gương Ngọc Trinh, nhà nhà chỉ đẻ ra Ngọc Trinh.... đấy là con đường duy nhất đi lên CNXH của Việt Nam chúng ta.

Ngọc Trinh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

MTA

Không có nhận xét nào: