11/05/2017

Chúng tôi phản đối vụ chính quyền kích động chống cha Đặng Hữu Nam và cha Nguyễn Đình Thục

CHÚNG TÔI KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI !
Chúng tôi là những người dân Việt Nam bình thường yêu Đời kính Đạo cảm thấy bức xúc trước các lời đe dọa khủng bố nhắm vào các vị chủ chăn đáng kính là cha Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên và cha Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc. Các cuộc biểu tình rõ ràng là được chính quyền Nghệ An thuê mướn người tham dự với các khẩu hiệu, các lời hô chống lại các cha Nam và cha Thục, chống lại giáo dân và gây chia rẽ Lương và Giáo. Nó vừa khôi hài khi để cho đám người "biểu tình" đó khẩu hiệu đòi bắt giữ, bỏ tù 20 năm hoặc tử hình các cha xứ, lại vừa ngang ngược đứng trên luật pháp, vừa là quan tòa vừa làm đao phủ.


Không khí những cuộc biểu tình đó gợi lại một thời cách đây không xa trong các cuộc CCRD long trời lở đất vậy. Và giờ thì được ai đó cố dựng lên cái thây ma của một thời sai lầm khủng khiếp đó và nhắm vào các cha và nhóm giáo dân nhỏ bé đang khốn khổ vì thảm họa Formosa này. Và các cha đã mắc tội chỉ vì hướng dẫn giáo dân đưa đơn đi kiện Formosa.
Chúng tôi yêu cầu chính quyền Nghệ An phải làm sáng tỏ những điều trên, rút lại những lời vu khống và phải đảm bảo tôn trọng những phẩm giá và danh dự của các cha.
Chúng tôi phản đối kịch liệt những ý đồ xấu xa của chính quyền Nghệ An nhằm vào cha Đặng Hữu Nam và cha Nguyễn Đình Thục. Đụng vào các linh mục kể trên thì chính quyền đã đánh rơi bộ mặt giả nhân, giả nghĩa được che dấu bấy lâu nay. Chúng tôi kêu gọi mọi người cả lương hay giáo, cả Tin Lành, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài... hãy hiệp thương, đoàn kết ở bên nhau để bảo vệ Đức Tin của mình.
Là những con chiên; chúng tôi kiên quyết bảo vệ đức tin, bảo vệ giáo dân và bảo vệ các cha xứ đáng kính của mình. Chúng tôi sẵn sàng đi tù thay, hay đi tù cùng với các ngài để sẻ chia những nỗi thống khổ mà các ngài đang phải gánh chịu để bảo vệ cho giáo dân của mình.
Xin Chúa luôn ở cùng các ngài.
Amen !
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: