25/12/2015

Tướng Nguyễn Đức Chung xe duyên với Hà Nội.


Việc ông giám đốc CA HN, được bầu làm Chủ Tịch UBND TP. Hà Nội đã và đang làm sôi sục cộng đồng mạng, nhưng không phải vì ông là tướng CA, mà cũng chẳng phải chức chủ tịch UBND TP có gì mờ ám mà chẳng quan chỉ là phương thức bầu cử thôi. 

Tân chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thông thường đã bầu cử thì phải có từ 2 người trở lên ra ứng cử, rồi người bầu sẽ quyết định chọn ai, bỏ ai. Còn đây thì ứng một, bầu một. Nhưng dân chủ ở xứ ta nó ưu việt như thế. 


Ví dụ như tất cả ủy viên HĐND HN, vì một lý do nào đó không bằng lòng với tướng Chung mà đồng loạt không bỏ phiếu cho tướng Chung, thế thì dù chỉ có một mình tướng Chung, tự bỏ phiếu cho mình, đối lại với gần 90 vị ủy viên bỏ phiếu không đồng ý cho tướng Chung làm chủ tịch HN, thì tướng Chung vẫn thắng, vẫn đắc cử, vẫn lấy được em Hà Nội. Thậm chí buồn buồn, tướng Chung bỏ phiếu tự chống lại mình, tức là tướng Chung bỏ phiếu không đồng ý cho tướng Chung làm chủ tịch HN, có nghĩa là 100% bỏ phiếu chống thì tướng Chung vẫn đắc cử làm chủ tịch và dĩ nhiên vẫn "ấy" được em HN. Bởi có còn ai đâu ngoài Chung con đâu mà kén cá chọn canh.

Nhưng tại sao lại phải diễn kịch phô phang như thế ? Tại sao không đưa mấy em làm vì ra đóng thế rồi bầu chọn lấy một em thì có phải hợp nhẽ, mà lại có vẻ rân trủ nữa...

Xin thưa rằng, bầu cử từ 2 người, hay hai đảng phái trở lên tức là có hai xu hướng, 2 đường lối riêng, thậm chí đối nghịch nhau để rồi qua quá trình vận động tranh cử rồi mới chọn ra một người tốt nhất. Bây giờ đưa ra 2, 3 em làm quân xanh đối chọi nhưng từ đầu đến cuối toàn là bản sao của 1 anh củ chuối, giống hệt nhau thì lại để thiên hạ cười cho à. Đàng nào cũng giống nhau, thôi thì thà mang tiếng là độc diễn còn hơn mang tiếng là dân chủ cuội. 

Với lại nhìn từ thời lập quốc đến giờ, các quan bác quan anh vẫn chỉ có một ứng cử, rồi bầu chọn một bao năm nay rồi có chết thằng Tây đen nào đâu, nên giờ cứ lệ ấy mà làm thì sao trách tướng Chung được.

Với lại nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ thấy tướng Chung là có tướng quí để làm chủ tịch thủ đô. Tướng Chung mặt hơi đần những khôn ngầm và thông minh đột xuất. Ông lành chứ không điếm như bác Thế Thảo. Tướng Chung có tư chất làm lãnh đạo thứ 2, tức dưới một người trên muôn người. Và sẽ phát về nghiệp văn (chính trị) chứ không về nghiệp võ.

Có điều khi làm chủ tịch thì ông phải mặc vét chứ không nên mặc cảnh phục. Vẫn biết "cái khố tơi không làm nên anh đánh dậm", nhưng mặc sắc phục CA làm việc thì chỉ khiến cho người dân Hà Nội nhớ tướng Nguyễn Đức Chung với 3 nguyên tắc vàng :

- Thứ nhất là không rửa bát bẩn.

- Thứ hai là chạy xe không vương bụi.

- Và cuối cùng là nếu có hít đất thì chỉ hít 17 lần thôi, tuyệt đối không hít lần thứ 18.

Còn một việc quan trọng nữa là cái đất Kinh Kỳ Hà Nội ấy kinh lắm, mà người thì kỳ cục lắm. Làm việc ở nơi ấy thì không sợ Trời, không sợ Đất, không sợ cấp trên mà chỉ sợ bọn dân nơi ấy. Đừng làm chúng giận, vì chúng mà giận lên thì cả Trời, cả Đất lẫn bọn cấp trên đều sợ đến tụt quần. 

Hà Nội như một lady sang trọng, đẹp và kiêu kỳ nhưng cũng dở hơi lắm. Không khoanh tay chiều chuộng mụ ấy vào ngày bốc hỏa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì thượng mã phong phút 89 đấy Chung con ơi....

MTA

Không có nhận xét nào: