01/01/2015

Năm nguyên tắc đơn giản để có được hạnh phúc đầu năm mới 2015 này...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015...Năm nguyên tắc đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay trong đầu năm mới 2015 này để có được hạnh phúc. Hãy thực hiện ngay đừng chậm trễ bạn...

1 - TẬP THA THỨ. Tha thứ được thì hãy tha thứ, hãy cho qua tất cả những buồn giận, phiền lòng ai đó. Hãy cho tất cả vào sọt rác của năm cũ 2014. Bạn sẽ thấy nhẹ lòng thanh thản hơn trong những ngày đầu năm mới này...

2 - BỚT LO LẮNG. Vứt ngay tất cả những lo lắng vào sọt rác của năm 2014. Cố tìm sự thanh thản vô lo ngay trong ngày đầu năm, giờ đầu năm để làm đà cho cả năm.

3 - SỐNG ĐƠN GIẢN. Bạn hãy sống đơn giản hơn chính mình. Năm mới sống đơn giản hơn năm cũ.

4 - CHO ĐI NHIỀU HƠN. Nhất là cho đi nhiều hơn những nụ cười, lòng hướng thiện, tiếng cám ơn, lời xin lỗi...

5 - ĐỪNG TRÔNG ĐỢI QUÁ NHIỀU. Cuộc sống luôn không hoàn hảo nên bạn đừng trông đợi vào sự hoàn hảo của bất cứ ai và bất cứ công việc nào...

Các bạn còn chờ gì nữa mà không bắt đầu những điều giản dị trên để đem hạnh phúc về cho mình. Và hãy nhớ rằng không cần phải thành công những việc trên mà chỉ cần hành động những việc trên thì cũng là thành công rồi...

Chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn của tôi.

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: